ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ iFLEX

Εισαγωγή

Το έργο iFLEX (το οποίο περιλαμβάνει και τα πιλοτικά προγράμματά του) συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν ένα αναγνωρίσιμο ζωντανό φυσικό πρόσωπο.

Οι εταίροι του έργου στην iFLEX είναι Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων και ως εκ τούτου έχουν συνάψει Συμφωνία Κοινού Υπευθύνου Επεξεργασίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται παρακάτω.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν συμμετέχετε σε μία από τις δημόσιες έρευνες μας ή/και εάν συμμετέχετε σε συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δημόσιες έρευνες παρακάτω στην ενότητα «Δημόσιες Έρευνες».

Η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο του ΓΚΠΔ και η παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει:

 • πώς και γιατί το έργο iFLEX χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έρευνα,
 • ποια είναι τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ, και
 • πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαιώματα όπως:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης – Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με το ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε προσωπικές πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ελλιπείς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σε άλλον οργανισμό ή σε εσάς, σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ – Έχετε δικαίωμα ένστασης σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και δημιουργία προφίλ.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε οποιαδήποτε χρέωση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας στη διεύθυνση tfs@in-jet.dk. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα Αιτήματος Πρόσβασης Υποκειμένου που είναι διαθέσιμη εδώ.

Κατόπιν υποβολής του αιτήματός σας, θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που θα λάβουμε το αίτημά σας.

Δημόσιες Έρευνες

Η IFLEX θα διεξαγάγει μια σειρά δημόσιων ερευνών προκειμένου να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας γενικά και την Ανταπόκριση στη Ζήτηση ειδικότερα. Προκειμένου να υπάρξει βαθύτερη κατανόηση των σχετικών απόψεων, μπορούν να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα, όπως το φύλο, η ηλικία και ο τύπος κατοικίας. Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει τις δημόσιες έρευνες που θα διεξάγει το έργο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα θα καθορίζεται πάντα το είδος των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, το πώς και γιατί συλλέγονται.

Ορισμένες έρευνες θα επιτρέψουν επίσης στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια κλήρωση βραβείων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δώσετε το email σας για να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Γενικά, οι διευθύνσεις email διατηρούνται για ένα μήνα μετά τη λήξη της κλήρωσης. Η ακριβής διάρκεια θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της κλήρωσης.

Οι έρευνες μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα SurveyMonkey. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα αποθηκεύονται στους διακομιστές SurveyMonkey στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνεργάτης In-JeΤ του iFLEX είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο SurveyMonkey, έχοντας συνάψει Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων (ΣΕΔ) με το SurveyMonkey, σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Για να επικοινωνήσετε με την In-JeΤ παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας για τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας της iFLEX (δείτε παρακάτω). Η πολιτική απορρήτου του SurveyMonkey είναι διαθέσιμη εδώ.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το έργο διενεργεί έρευνα, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες από κοινού δημιουργίας και επαλήθευσης, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Περιγραφή της Δράσης και τη Συμφωνία Επιχορήγησης. Η νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για έρευνα στο πλαίσιο του έργου, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Θα σας ενημερώνουμε πάντα για τις πληροφορίες που θέλουμε να συλλέξουμε από εσάς και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα και για συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου, π.χ. έρευνες και ομάδες εστίασης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινής δημιουργίας και επαλήθευσής μας. Το έργο έχει εφαρμόσει μια διαδικασία συναίνεσης για να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Πλήρεις λεπτομέρειες θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες σε ενημερωτικό δελτίο, στο πλαίσιο της ενημερωτικής διαδικασίας για τη συναίνεση.

Η συμμετοχή φυσικών προσώπων στα πιλοτικά του προγράμματα του, στις δραστηριότητες από κοινού δημιουργίας και επαλήθευσης, διέπεται από ηθικές αρχές, πολιτικές και διαδικασίες. Έχει συσταθεί Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων των πιλοτικών προγραμμάτων και δύο εξωτερικοί εμπειρογνώμονες έχουν προσληφθεί για να υποστηριχθεί και να παρακολουθηθεί η συμμόρφωση του έργου με τις δεοντολογικές και νομικές απαιτήσεις. Το έργο θα υποβληθεί σε δεοντολογικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει τα συμφέροντά σας και είναι υψηλού επιπέδου. Τα αποτελέσματα θα τεκμηριώνονται σε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, οι οποίες θα επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Το έργο θα συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα προσωπικά δεδομένα συνήθως ψευδωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή δεδομένων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ταυτοποίησης σας. Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια τεχνική που αντικαθιστά ή αφαιρεί πληροφορίες σε ένα σύνολο δεδομένων που προσδιορίζει ένα φυσικό πρόσωπο. Η ψευδωνυμοποίηση μπορεί να συνεπάγεται την αντικατάσταση ονομάτων ή άλλων αναγνωριστικών στοιχείων που αποδίδονται εύκολα σε άτομα με, για παράδειγμα, έναν αριθμό αναφοράς. Ως εκ τούτου, θα απαιτούνταν η χρήση πρόσθετων πληροφοριών για την ταυτοποίησή σας.

Εάν είναι δυνατόν, τα προσωπικά δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα να μην μπορούν να αναγνωριστούν και να προστατεύεται το απόρρητό σας. Τα ανώνυμα δεδομένα δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Στην περίπτωση που μπορεί να είστε αναγνωρίσιμος/η σε μια δημοσίευση (π.χ. μια αποδιδόμενη σε εσάς αναφορά ή φωτογραφία), θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας;

Για την επικοινωνία της έρευνας και των αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό, στον σχετικό κλάδο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ανώνυμα δεδομένα είναι πιθανό να αποτελέσουν μέρος μιας ερευνητικής δημοσίευσης ή παρουσίασης συνεδρίου ή δημόσιας ομιλίας. Όταν οι ερευνητές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει, θα ζητηθεί ειδική συγκατάθεση.

Η ιδιωτικότητά σας είναι υψίστης σημασίας και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένος σκοπός για κάτι τέτοιο. Το έργο ΠΟΤΕ δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν προς:

Τα μέλη της ομάδας των εταίρων του έργου, που είναι εξουσιοδοτημένα να εργάζονται στο έργο και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Ως μέλος της ομάδας του έργου, αυτοί (ο εταίρος του έργου τον οποίον εκπροσωπούν) ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Οι εταίροι του έργου που συμμετέχουν στη συλλογή ή/και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προσδιορίζονται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο, , εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε μια δραστηριότητα του έργου.

Σε περίπτωση καταγγελιών σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα απορρήτου ή οποιοδήποτε ζήτημα δεοντολογίας, οι εσωτερικές ή/και εθνικές Επιτροπές Δεοντολογίας των εταίρων του έργου μπορούν να απαιτούν πρόσβαση στα δεδομένα.

Αποθήκευση και Ασφάλεια

Το έργο υιοθετεί μια αυστηρή προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων που έχει στην κατοχή του, με ειδικούς χώρους αποθήκευσης για ερευνητικά δεδομένα με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Παράλληλα με αυτά τα τεχνικά μέτρα, υπάρχουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι χρήστες και οι διαχειριστές των πληροφοριών του έργου γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους, όσον αφορά στα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση. Τα άτομα έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παραβίαση Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η κοινοπραξία του έργου θα ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στα Άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι η αρμόδια εποπτική αρχή θα ειδοποιηθεί το αργότερο 72 ώρες αφότου η κοινοπραξία του έργου λάβει γνώση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής θα αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο πληροφοριών που θα λάβετε σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε πιλοτικό πρόγραμμα iFLEX. Εάν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε επίσης αμέσως. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας του έργου επίσης θα λάβει γνώση για τυχόν παραβίαση δεδομένων.

Διατήρηση

Οι πληροφορίες σας δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από όσο απαιτείται και συνήθως διατηρούνται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο έργο iFLEX
 • όπως απαιτείται από τη σύμβαση έργου μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε σχέση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ή περισσότερο, εάν απαιτείται από οποιαδήποτε σύμβαση, ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Λεπτομέρειες θα δοθούν στο ενημερωτικό δελτίο για κάθε πιλοτικό πρόγραμμα.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Οι εταίροι του έργου στην iFLEX είναι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων:

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας 124
Αθήνα 115 26, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30213 0075 227
E-mail: R&D@heron.gr

Υπεύθυνος Δεοντολογίας του iFLEX:
Trine F. Sørensen
Jeppe Aakjærs Vej 15
3460 Birkerød
Δανία
Τηλέφωνο: +45 3160 7365
Email: tfs@in-jet.dk

Συντονιστής του έργου iFLEX:
Markus Taumberger
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD
Kaitoväylä 1, 90571 Oulu
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Τηλέφωνο: +358 50 465 2474
Email: Markus.Taumberger@vtt.fi

Πώς να υποβάλετε καταγγελία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Υπεύθυνο Δεοντολογίας μας, Trine F. Sørensen, στη tfs@in-jet.dk.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του Έργου, Markus Taumberger στο Markus.Taumberger@vtt.fi

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τοπικό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας iFLEX:

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα σας.

Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30-210 6475600

Ε-mail: contact@dpa.gr