Henkilötietojen säilytys- ja käsittelyaika
Henkilötietoja säilytetään, kunnes arvonnan voittaja on löydetty (enintään 30.4.2022).

Minkä tyyppisiä henkilötietoja kerätään ja käytetään
VTT käsittelee lomakkeella sinulta pyydettyjä henkilötietoja (nimi, sähköposti tai puhelinnumero) suostumuksellasi arvonnan järjestämiseen. Jos et halua osallistua arvontaan, sinun ei tarvitse antaa meille henkilötietojasi kyselyyn vastaamiseksi. Henkilötietoja käytetään ainoastaan arvonnan järjestämiseen ja yhteydenottoihin arvonnan tulosten viestittämiseksi. Arvontaan annettuja henkilötietoja ei yhdistetä kyselyssä annettuihin vastauksiin.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
Henkilötietoja käsitellään arvontaan osallistuvien henkilöiden antaman suostumuksen perusteella.

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen järjestöön sekä suojatoimet (jos soveltuva)
Henkilökohtaisia tietoja kerätään sinulta kyselytyökalun avulla ja ne tallennetaan Survey Monkeyn palvelimille Yhdysvalloissa, minkä jälkeen ne viedään ja tallennetaan iFLEX-projektin ylläpitämille palvelimille EU:n alueella. Henkilötietoihin on pääsy vain projektissa toimivilla, salassapitoon sitoutuneilla henkilöillä, eikä niitä käytetä profilointiin, suoramarkkinointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille kuin kyselytyökalun toimittajalle siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tutkimuksen teknisen toteuttamisen kannalta.

Yksilölliset oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi osalta: oikeus peruuttaa suostumuksesi, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että oikeuksiasi on loukattu. Voit toteuttaa yllä mainitut oikeutesi ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tässä annettujen yhteystietojen avulla.

Oikeutesi peruuttaa suostumus
Voit milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tässä mainitusti ottamalla yhteyttä VTT:n yhteyshenkilöön. Tällöin henkilötietosi poistetaan. Tämä tarkoittaa myös, että jos peruutat suostumuksesi, et voi enää osallistua arvontaan.

Tietosuojavastaava
Seppo Viinikainen, tietosuoja@vtt.fi